HỘI MỸ NGHỆ & CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM

Gia nhập HAWA!!!
Hoạt động
Xúc tiến thương mại
Đào tạo
Công nghệ vật liệu
Tìm một thành viên HAWA

VỀ HAWA

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là HAWA, là một Hội tình nguyện và phi chính phủ được thành lập từ năm 1991. Hội hiện có gần 400 doanh nghiệp hội viên, đến từ các lĩnh vực:

  • Chế biến gỗ: đồ gỗ nội và ngoại thất (51%)
  • Mỹ nghệ: mây, tre, lục bình; sơn mài, đồ mỹ nghệ; gốm, sứ (22%)
  • Thương mại: mua bán gỗ; máy móc; sơn; phần cứng (22%)
  • Dịch vụ (5%)
Thông tin chi tiết về Hawa