Members

FURNIWEB ViỆT NAM

Công ty cổ phần Furniweb (Việt Nam) được chuyển đổi từ công ty TNHH Furniweb (Việt Nam) ( gọi tắt là “FVN”) vào ngày 01 tháng 01 năm 2008 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 472033000358, phê chuẩn bởi Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Đồng Nai.
Công ty TNHH Furniweb (Việt Nam) được thành lập vào năm 1997, trụ sở đặt tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai với toàn bộ diện tích gần 13,900 m2, và tại thời điểm đó đội ngũ nhân viên chỉ có 60 người. Hoạt động sản xuất chính của FVN là sản xuất dây đai, dây thun và sợi bao bằng gió, sản phẩm của công ty là phụ liệu và bán thành phẩm cho ngành công nghiệp Nội Thất, Thực Phẩm và Dệt.

Address: Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp Biên Hòa, Đồng Nai24 Yên Thế, P2, Tân Bình

Phone: 0251 3832 742

Email: general@furniweb.com.vn, thanhthao@furniweb.com.vn

Connect us