Members

BTCHEM - HÓA KEO BÌNH THẠNH

Trong xu thế chung của toàn cầu hướng đến việc tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường và an toàn cho người sử dụng, BT CHEM tiếp tục nghiên cứu, đầu tư công nghệ mới để phát triển và hoàn thiện những dòng sơn chất lượng cao – giá thành phù hợp. Đồng thời, Công ty không ngừng gia tăng mở rộng thị trường, duy trì vị thế là Người Bạn tin cậy đồng hành với các Doanh Nghiệp trong nước và tiến đến phục vụ thị trường Quốc Tế dựa trên nền tảng “Lợi ích của Khách Hàng là lợi ích của Chúng Tôi”.

Để phát huy tốt sứ mệnh này, Ban Lãnh Đạo luôn quan tâm và vun trồng yếu tố Con Người trong Tổ chức mà mỗi Nhân Viên là một mắt xích quan trọng trong guồng máy vận hành của gia đình BT CHEM. Đây cũng chính là đội ngũ nhiệt huyết, tài năng không những phát triển Công ty lên tầm vóc mới mà còn chung tay xây dựng Cộng đồng xã hội chung quanh.

In the global trend of making products that are Eco-friendly and safe for Users, BT CHEM has been continuing research and investment to develop new technology and perfect the lines of high quality coatings - reasonable cost. Also,Company has continually been expanding the market, maintaining its position as Trusted Friend for domestic Clients and towards to serve the International market-based "Customers' Benefits, Our interests"

In order to better develop this mission, BOD are always interested in cultivating the Human factor in the organization where every employee is an important part of the machinery in BT CHEM family. This is the dynamic, talent team for not only company development to a new position, but also together building Social Community around.

Address: Binh Phuoc B, Binh Chuan Ward,Thuan An Town, Binh Duong Province.

Phone: (0274) 3789 991/ 2/ 3

Email: hkbt@btchem.com.vn

Connect us