Khóa đào tạo: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN GỖ

Văn phòng HAWA và công ty hội viên

Kiến thức tổng quan về ngành chế biến gỗ: Vật liệu và bảo quản gỗ; Máy chế biến gỗ cấu tạo và công dụng; An toàn lao động;...

Kỹ thuật chế biến gỗ cơ bản: Kỹ thuật sơ chế; Kỹ thuật tinh chế; Mộng và phương pháp gia công mộng; Lắp ráp sản phẩm; Hoàn thiện bề mặt;...