Khoá đào tạo: Design Thinking

Văn phòng HAWA

Kết hợp với viện SFIC của Singapore nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Home decor và Accessory