Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án SCORE

Văn phòng Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ

Chia sẻ kinh nghiệm cải tiến các doanh nghiệp đã triển khai thành công dự án SCORE