TIN TỨC

24 Feb

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 về công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

 

Quyết định

Phụ lục 1

Phụ lục 2

TIN TỨC LIÊN QUAN